FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Kúpeľňové štúdio BENEVA / Firma


Ing. arch. Pavol Benca  B E N E V A
Spojovacia 2924/30  
949 01 Nitra

IČO: 31 127 932
DIČ: 1020395277
IČ DPH: SK1020395277


Číslo účtu: 2923829764/1100
SK34 1100 0000 0029 2382 9764
SWIFT: TATRSKBX
Tatra banka, a.s. 

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nitra č. 403-7581.